Categories
Me

Hoa Lily

Hoa Lily năm nay. Cây nào cũng cao và ra bông quá trời.

Categories
Me

Hoa Mẫu Đơn

Vườn hoa Mẫu Đơn năm nay của tôi. Hoa Mẫu Đơn được trồng trong vài năm. Và năm nay dường như tất cả ra nụ và bông. Trước và sau nhà năm nay quá trời bông hoa nở trong những ngày cuối tháng Tư và đầu tháng Năm. Có hoa và thời tiết rất đẹp với nắng vàng ấm áp của những ngày làm tôi bị lối cuốn vào mùa Xuân.

Categories
Me

Hoa Hồng

Năm nay mùa hoa Hồng trước và sau nhà nở rực rỡ và mới vô mùa thôi. Vài ngày hay tuần nữa chắc sẽ đẹp lắm. Từ ngày tôi bắt đầu trồng đến giờ, dường như năm nay hoa Hồng nở rực rỡ và có mùa (không như năm ngoái nhiều hoa Hồng bị bệnh và mất mùa). Ở gần nhà tôi có tiệm bán hoa Hồng David Austin, và đang muốn mua nhưng không biết trồng ở đâu (xưa kia mà biết chắc mua nhà ở ngoại ô).

Categories
Me

Mùa Hè của tôi

Năm nay tôi bắt đầu trồng này trồng kia cho vui với người ta :).  Và sau vài thàng là được như đây.

Categories
Me

Cây nhà lá vườn

Cây Tắc sau nhà bắt đầu chín. Sau mấy tháng chăm sóc, cuối cùng cũng thu hoạch làm nước uống.  Có những niềm vui nho nhỏ của tháng 10.