Categories
Me

Hoa của mùa Hạ

Năm nay hoa đến muộn hơn mỗi năm. Đầu tháng 8 mới thấy hoa nở nhiều. Ở thành phố Charlotte, nơi tôi đang sinh sống, vào mùa Hạ là bông Tường Vy nở rộ đầy đường. Đi đâu cũng thấy hoa, và cũng là đấu hiệu của mùa Hạ đã về. Sau nhà tôi hoa Tường Vy đã nở được vài ngày. Thời tiết càng nóng, hoa càng nở nhiều và đẹp.

Categories
Me

Hoa Lily

Hoa Lily năm nay. Cây nào cũng cao và ra bông quá trời.

Categories
Me

Hoa Mẫu Đơn

Vườn hoa Mẫu Đơn năm nay của tôi. Hoa Mẫu Đơn được trồng trong vài năm. Và năm nay dường như tất cả ra nụ và bông. Trước và sau nhà năm nay quá trời bông hoa nở trong những ngày cuối tháng Tư và đầu tháng Năm. Có hoa và thời tiết rất đẹp với nắng vàng ấm áp của những ngày làm tôi bị lối cuốn vào mùa Xuân.

Categories
Me

Hoa Hồng

Năm nay mùa hoa Hồng trước và sau nhà nở rực rỡ và mới vô mùa thôi. Vài ngày hay tuần nữa chắc sẽ đẹp lắm. Từ ngày tôi bắt đầu trồng đến giờ, dường như năm nay hoa Hồng nở rực rỡ và có mùa (không như năm ngoái nhiều hoa Hồng bị bệnh và mất mùa). Ở gần nhà tôi có tiệm bán hoa Hồng David Austin, và đang muốn mua nhưng không biết trồng ở đâu (xưa kia mà biết chắc mua nhà ở ngoại ô).

Categories
Me

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy…

… Ta được thêm ngày nữa để yêu thương.