Categories
Me Travel

DC -> Dallas -> DC -> Charlotte

  1. Từ thủ đô DC bay qua Dallas để đi conference mấy ngày.  Ngày nào cũng mệt, rồi sau giờ là đi ăn và uống beer vời mấy bạn đồng nghiệp.  Nói chung là, về khách sạn là ngủ tới sáng.  Mình ở Texan Gaylord Convention and Resort, xung quanh cũng chẳng có gì vui hay chơi ngoài đi ăn uống.
  2. Rồi tối thứ 5 bay về, về tới DC là 12 giờ đêm.  Đi taxi về nhà.
  3. Trưa hôm nay – là thứ 6 – lái xe về Charlotte thăm gia đình.  Sáu tiếng đồng hồ lái xe cũng mệt nhưng khi nghĩ về lại Charlotte gặp gia đình thì bao nhiêu mệt cũng tan hết.
  4. Đang ở Charlotte, đang lên thực đơn cho Mẹ mình nấu ăn. 🙂