Categories
Me

Chữ “Bé” Trong Gia Đình Tôi

The Simpson (google image)

Dường như trong gia đình tôi, đặc biệt là bên nội tôi, trẻ hay già, nhỏ hay lớn, một số người trong gia đình được kêu “bé” cộng thêm tên hay thứ tự trong gia đình.  Như tôi, cô, chú hay bác vẫn kêu tôi là bé Tuấn dù bây giờ tôi đâu còn bé, bé già thì có. 🙂  Mà không phải gia đình ở bên Mỹ thôi đâu.  Khi tôi về Việt Nam, cô chú tôi bên đó cũng kêu tôi bé Tuấn.  Tôi không nhớ hồi xưa, khi bà Nội và ông Nội tôi còn sống, có kêu bé với mấy cô, chú hay bác tôi không?  Nhưng tôi biết là cô Tư tôi – chị ruột của ba tôi đang ở Việt Nam – vẫn kêu ba tôi là bé Sáu dù bây giờ ba tôi gần 65 tuổi rồi.  Ai mà không biết hay thấy ba tôi, nghĩ chắc ba tôi mới chín hay mười tuổi gì đó. 🙂  Mà không phải ở thế hệ đi trước kêu con cháu và em trong gia đình bằng bé đâu, tôi cũng kêu mấy đứa em họ tôi bên Mỹ hay bên Việt Nam bằng bé Trúc hay bé Xuân.