Categories
Me

Sướng Khi Về Nhà

  1. Dường như tôi được hơi sướng khi về nhà.  Cái không khí, không có nơi nào bằng nơi ở nhà hay khi về lại nhà.  Cái tình thương, không có nơi nào nhiều tình thương bằng nơi ở nhà, và khi bước về lại nhà, bao nhiêu tình thường tràn đầy và hơi ấm của gia đình chỉ có nơi đây mà thôi.  Và sướng nhất là được ăn mấy món Mẹ tôi nấu.
  2. Tôi về đây, không cần mua hay pha cafe.  Sáng dậy là Ba tôi pha cafe cho uống.  Mẹ tôi thì làm món ăn sáng.  Tôi chỉ biết ăn và uống thôi, và dường như tôi bị lên cân rồi.
  3. Lần này tôi về, được đi high school graduation của 2 đứa em bà con.  Mới 1 ngày nào đó, tôi ẵm 2 đứa đó đi chơi mà bây giờ ra trường trung học và mùa thu này lên đại học.  Thời gian trôi qua mau thiệt…thầy mình già 🙁
  4. Lần này tôi về, được đi chơi golf.  Cũng lâu rồi không có chơi golf.  Người bạn tôi rủ tôi đi chơi golf.  Chơi thì vui, nhưng đi lụm banh golf và mất banh golf quà trời.  Đúng là chơi dở quá, nhưng lại vui.  Cái không khí mát và thiên nhiên trên sân golf làm cho quên đi mấy chuyện lo và suy nghĩ.  Dạo này mấy đứa bạn tôi lại mê chơi golf.  Tôi có 1 người bạn hay nói, hồi xưa giờ cầm gậy đánh chó bây giờ tự nhiên cầm cây golf đi đánh không quen tay. 🙂
  5. Vài tầm hình ăn và chơi.