Categories
Music

Trong bước thu về (7)

The falling leaves drift by the window
The autumn leaves of red and gold
I see your lips, the summer kisses
The sun-burned hands I used to hold …1

Nhắc đến mùa thu – và những bài ca bất hủ về mùa thu – dường như không thể thiếu bài Autum Leaves (Les Feuilles Mortes) mà tôi nghĩ là một bài không ngày tháng.  Tôi nghe, không nhớ bao nhiêu lần, qua không biết bao nhiêu ca sỹ với giọng hát khác nhau, theo điệu nhạc khác nhau – thích hay không – nhưng vẫn hay, vẫn nghe và vẫn gợi lại nhè nhẹ man mác nỗi buồn mỗi khi trời vào thu.