Categories
Photography

Gitzo GT1542 và Home-made tripod leg warmers

Khoảng 2 năm nay, mỗi lần tôi ra ngoài đồng chụp hình, tôi hay mang theo cây tripod, và dường như trở thành thói quen có cây tripod kế bên – nhiều lúc không sử dụng đến mà còn là bất tiện phải cầm theo.  Cái thói quen có cây tripod kế bên cho những lúc low light (thiếu ánh sáng) mà không cần tăng lên ISO, hay khi muốn mở shutter lâu.