Categories
Me

I Voted

Hôm nay tôi đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử năm 2012.  Thường công ty cho nhân viên vô làm trễ hay về sớm để đi bầu, công ty tôi cho tôi 1 tiếng đồng hồ để đi, và hay khuyến khích nhân viên đi bỏ phiếu vì là quyền lợi của công dân nước Mỹ.  Năm nay cũng là bầu cử cho tổng thống nước Mỹ, giữa Obama và Romney, và bầu cử cho Senator và Representative nơi tôi đang ở – Fairfax county, tiểu bang Virginia.