Mùa Noel 2012 (2)

Những món ăn mùa Noel

Mùa Noel là mùa ăn và uống, uống và ăn.  Mỗi năm đến mùa này bên Mỹ là ăn và uống thôi.  Đi đến đâu và ghé thăm ai cũng ăn và uống, uống và ăn.  Và đầu năm thì tập thể dục lại và diet vì lên cân quá.  Bên Mỹ đồ ăn dường như lúc nào cũng có và nhiều, không có mắc nếu mua về nấu.

Năm nay bạn tôi mua được cá rất là tươi về cho nên làm vài món sashimi và canh chua cá.  Vậy là ăn và uống, uống và ăn thôi.

P1000399
Cá Tuna, Salmon và Striped Bass sashimi
P1000401
Cá Tuna, Salmon và Striped Bass sashimi
P1000404
Soy sauce, Ginger và wasabi
P1000412
Canh chua cá
P1000413
Canh chua cá
P1000414
Ăn và uống, uống và ăn

6 thoughts on “Mùa Noel 2012 (2)

  1. Dĩa sashimi cắt khéo lắm bạn Diem. Có người bạn chỉ M nếu cắt sashimi thì phải cắt cùng một kích thước khi để từng món sashimi gần nhau. Noel ăn vậy cũng có lý, đỡ ngán há

    1. Mình có bạn thời đi học làm sushi chef cho nên cắt ra ngon và nhìn cũng ngon mắt 🙂

Comments are closed.