Cherry Blossom Prediction for 2013

Năm nay Cherry Blossom (hoa Anh Đào) sẽ peak vào 3/26 – 3/30 theo dự đoán của Park Service.  Peak có nghĩa là khoảng 70% hoa Anh Đào sẽ nở vào mấy ngày đó ở khu Tidal Basin.  Đây chỉ là dự đoán thôi.  Nếu bây giờ cho đến ngày đó mà thời tiết nóng sớm thì Anh Đào sẽ nở sớm hơn, như năm rồi nhà chị 3 lên xem hoa mà chỉ thấy lá xanh thôi. 🙂  Năm rồi là năm rất là đặc biệt, vì nóng sớm cho nên Anh Đào nở giữa tháng 3.  Đến cuối tháng 3 là xong hết.

Cái link ở dưới là chi tiết về mùa hoa Anh Đào năm nay và những festivals và events cho mùa sắp đến.

Updated:  Vì thời tiết mấy tuần nay lạnh quá, cho nên bây giờ ngày peak là 4/3 – 4/6

4 thoughts on “Cherry Blossom Prediction for 2013

  1. Cuối tháng sẽ ghé VA – DC có chuyện gấp. Nhưng không biết có rảnh chút nào để tạt qua ngắm qua Anh Đào không nữa á ! Hy vọng là có vài tiếng để chạy ra ngoải!

Comments are closed.