Holden Beach fishing pier

Cuối tuần chạy ra đây chụp vài tấm.  Tưởng đâu không có hoàng hôn, nhưng lên hình cũng được được.

Hoàng hôn trên cầu pier ở Holden Beach, North Carolina.

Hoàng hôn trên cầu pier
Hoàng hôn trên cầu pier
Hoàng hôn trên cầu pier
Hoàng hôn trên cầu pier
Mây bay bay
Mây bay bay
Hoàng hôn trên cầu pier
Hoàng hôn trên cầu pier

12 thoughts on “Holden Beach fishing pier

  1. Sóng và bọt nước nhòa thành những vệt trắng dễ thương, là do chụp với tốc độ chậm phải không bạn T nhỉ?

Comments are closed.