Những ngày tháng 11…

When I look into your eyes
I can see a love restrained
But darlin’ when I hold you
Don’t you know I feel the same
‘Cause nothin’ lasts forever
And we both know hearts can change
And it’s hard to hold a candle
In the cold November rain
~ Guns N’ Roses, November Rain

Ghi lại những chặng đường, những tháng ngày và những kỷ niệm của tháng 11.  Thời gian ra đi, tháng 11 cũng ra đi, chỉ còn lại ta với ta và ta với kỷ niệm.  Tháng 11 bao giờ cũng mang lại những ngọt ngào và những hương thơm.

Sonny Rollins và những bài Jazz của 1 thời.
Sonny Rollins và những bài Jazz của 1 thời.
chùm nho trong là thu
chùm nho trong là thu
con đường vào tháng 11
con đường vào tháng 11
vườn nho nhỏ
vườn nho nhỏ
mùa thu qua khung cửa
mùa thu qua khung cửa
chiếc lá cuối thu
chiếc lá cuối thu
quán café nhỏ
quán café nhỏ
trên nẻo đường
trên nẻo đường
cuối mùa
cuối mùa
quán bar bên đường
quán bar bên đường

2 thoughts on “Những ngày tháng 11…

Comments are closed.