Categories
Me

Dư âm cuối tuần

Dường như lâu rồi không có 1 cuộc đoàn tụ đầy đủ “bạn già”.  Biết nhau và chơi nhau hơn 20 năm, mỗi lần gặp nhau là không say không về.  Thời gian cứ mãi trôi đi, nhưng tình bạn vẫn vậy, vẫn như năm tháng cũ.  Tôi mong tình bạn vẫn như vậy, vẫn cho đến những ngày “gần đất xa trời”.

Memories do last a lifetime
Memories do last a lifetime
Memories do last a lifetime
Memories do last a lifetime

2 replies on “Dư âm cuối tuần”

trời đất, 1 đống đực rựa mà chỉ có 2 bông hồng, hoa lạc giữa rừng gươm LOL

Comments are closed.