Categories
Life Me

Domesticated (2)

Còn lại miếng gỗ, tôi chạy ra Ikea mua 4 cái chân về làm thành cái bàn nhỏ ngoài garage.  Vậy là xong việc làm cho cái audio rack và được thêm cái bàn nhỏ.

Đến mùa trồng cỏ lại rồi.  Năm nay ở Charlotte nóng và hạn hán qua, quanh hàng xóm cỏ chết quá trời.  Sân trước và sân sau của tôi cũng vậy.  Tôi mua bao hạt giống cỏ về trồng lại, xem vài tuần cỏ có mọc hông.  Mùa này là mùa đi chụp hình nhưng năm nay nhiều chuyện làm quá, không biết có thời gian cầm máy lang thang không nữa.

Table using Ikea legs
Table using Ikea legs
Table using Ikea legs
Table using Ikea legs
Table using Ikea legs
Table using Ikea legs
Over seed the lawn
Over seed the lawn
Over seed the lawn
Over seed the lawn