Autumn in Linville Falls, NC

Mùa thu ở thác nước Linville Falls của tiểu bang North Carolina.  Năm nay tôi đi đúng vào ngày peak, cả 1 màu thu vàng, đỏ rực rở bàu trời.

Linville falls, NC
Linville falls, NC
Linville falls, NC
Linville falls, NC
Linville falls, NC
Linville falls, NC

2 thoughts on “Autumn in Linville Falls, NC

  1. Cảnh lá vàng và suối lúc nào cũng đẹp . Bên chị năm ni chưa có mùa thu nhen vì còn ấm ghê nơi luôn . Cuối tuần này chị tính sẽ đi dạo tìm là vàng 🙂

Comments are closed.