Autumn at Blue Ridge Parkway, NC

Một trong những con đường nổi tiếng và đẹp để đi ngấm mùa thu và cảm giác được mùa thu.  Con đường Blue Ridge Parkway dài quanh co theo rừng núi, khoảng 469 miles từ tiểu bang North Carolina đến Virginia.  Đây là một con đường mùa thu phải đi, không đi là một hối tiếc lớn.

Ngày tôi đi cũng trưa rồi mà tự nhiện sương mù từ đâu khéo đến, che phủ cà rừng núi và sắc màu thu.  Nhưng có sương mùa làm cho cảnh thu càng đẹp và càng có nét thu.  Mấy năm đi Blue Ridge Parkway, đây là lần đầu thấy sương mù đẹp.

Blue Ridge Parkway
Blue Ridge Parkway
Blue Ridge Parkway
Blue Ridge Parkway
Blue Ridge Parkway
Blue Ridge Parkway
Blue Ridge Parkway
Blue Ridge Parkway
Blue Ridge Parkway
Blue Ridge Parkway
Blue Ridge Parkway
Blue Ridge Parkway

 

5 thoughts on “Autumn at Blue Ridge Parkway, NC

  1. Đẹp tuyệt vời. Giá mà có chút nắng thì màu sắc càng rực rỡ hơn nữa.

Comments are closed.