Tuyết tháng 3

Tháng 3 sắp vào mùa Xuân rồi mà còn tuyết rơi.  Tuyết rơi sáng chủ nhật, vừa làm ly cafe vừa nghe Norah hát cho ấm lòng.  Ngoài kia từng bông tuyết rơi nhè nhẹ, trong đây hơi ấm của Norah và giọt cafe nhìn thời gian chậm chậm đi qua.

A quiet corner
Norah warms up snowy day
Snow in March
Snow in March