Những ngày không ra ngoài (129): đại dịch Covid-19

Vẫn như mọi năm, cho dù năm nay là đại dịch và hạn chế ra ngoài và gặp nhiều người, nhưng tôi vẫn đi làm “Santa Helper”, giúp gói quà, mang quà cho những gia đình không có. Năm nay, những gia đình đến nhận quà bằng drive thru, 1 hàng xe xếp hàng, an toàn cho người nhận và người đưa. Công ty tôi đứng ra tổ chức, và rất an toàn nhưng cũng có cảm giác khác như mọi năm vì vắng nhiều người đi volunteer. Và những người vắng là những người lớn tuổi, cũng hiểu rằng nhiều người lo sợ. Cho nên mấy nhóm volunteer toàn là trẻ và rất năng suất.

Những gói quà cho mùa Giáng Sinh
Những gói quà cho mùa Giáng Sinh