Những ngày không ra ngoài (128): đại dịch Covid-19

Còn vài ngày nữa là đến Noel, và cũng hết 1 năm. Năm 2020 đúng là để đời. Năm nay nhà có chút trang trí cho có không khí Noel, và giờ làm ở nhà có nhiều thời gian. Mấy ngày nay, thời tiết bắt đầu lành lạnh, gió bắc về, và chưa 5 giờ chiều mà trời đã tối mù. Hàng xóm, nhà nào cũng trang trí đèn màu, đèn sáng, đi quanh xóm cảm giác mùa Giáng Sinh đã về trước cửa.

Và đây là trang trí Noel ở nhà tôi.

Noel
Noel

2 thoughts on “Những ngày không ra ngoài (128): đại dịch Covid-19

Comments are closed.