Những ngày không ra ngoài (cuối): đại dịch Covid-19

Đã lâu rồi tôi không viết về thêm cái series đại dịch Covid-19, có nhiều lý do. Thật sự ở thành phố tôi đang sống nói riêng và nước Mỹ nói chung, cuộc sống đã trở lại bình thường (có lẽ 90% như trước kia là đúng hơn). Thì trước sau gì cũng phải trở lại bình thường thôi, không lẽ phải ở nhà ngoài hay cách ly xã hội ngày này qua tháng kia? Có lẽ bây giờ phải sống chung với dịch thôi, và cũng phải cố gắng khoẻ mảnh. Vaccine cũng không phải 100%. Có nhiều người chích xong cũng vẫn bị Covid.

Tôi vẫn còn làm ở nhà cho đến sau Labor Day. Sau đó sẽ vô lại văn phòng 3 ngày, làm ở nhà 2 ngày. Tôi và nhiều đồng nghiệp tôi biết, muốn làm ở nhà luôn, có chút thất vọng nhưng ít nhất cũng được ở nhà 2 ngày.

Thôi, cái series này, hôm nay sẽ dừng lại tại đây. Nếu sau này có những điều đã xảy nữa, tôi sẽ làm series khác. Tôi vẫn tiếp tục viết (nếu thời gian cho phép). Dạo này tôi có chút bận, nhưng mong sẽ không bỏ cái “mái nhà nho nhỏ này”.