Music for Friday afternoon (1)

Chiều thứ 6 cuối của tháng 10, và cũng là cuối tuần lễ Halloween. Thời tiết chiều nay rất “thu”, rất nhẹ nhàng, và quan trọng nhất là mấy cái projects của tôi cũng tạm xong. Đầu óc và tinh thần cũng nhẹ đi. Chiều nay làm 1 ly cocktail và nghe bài Thương Cánh Hoa Rơi của Nguyễn Kế Khuyến.

Thương Cánh Hoa Rơi