Tháng 10 (3)

Sau hơn 3 tuần từ ngày tôi mướn người đến aeration, overseed and fertilizer là trồng cỏ và vô phân cho bãi cỏ trước và sau nhà, cỏ mới và cỏ cũ lên rất tốt. Thật sự mà nói, mỗi năm phải tốn tiền trồng lại cỏ vì mùa Hè nóng và khô, cỏ úa và chết nhiều. Với lại nhà tôi là nhà mới, top soil chưa có cho nên cỏ chưa mạnh như mấy khu nhà cũ. Đây cũng là, nói theo thằng Mỹ đồng nghiệp của tôi, throw money to the ground (tạm dịch ném tiền xuống đất), mà không có hữu ích ngoài có được sân cỏ đẹp và xanh trước và sau nhà. Nếu ai sống và có nhà ở Mỹ, và nằm trong khu subdivision là có HOA, hội bảo tồn khu nhà, trồng cỏ và giữ được cái sân cỏ trước nhà là phải có. Nếu như cỏ chết hay không có cỏ trồng sẽ bị phạt. Mua nhà trong khu HOA là phải vậy, có cái tốt cũng có cái xấu của nó. May là ở khu nhà tôi không nghiêm và khó như mấy khu khác, nhưng cũng có luật và phải theo luật của khu. Nhiều người không thích mấy cái luật như vậy, ở được vài năm là bán, và mua nhà không có HOA. Cái được của HOA là trong khu, nhà nào cũng bỏ tiền ra duy trì và theo luật cho nên nhà có giá và giữ được giá tiền.

Thường ở đây, vào mùa Thu là cuối tháng 9 và đầu tháng 10, nhà nào cũng lo trồng cỏ lại hoặc tỉa cành cây, chuẩn bị cho mùa lạnh. Có nhiều ngày, vì tôi làm ở nhà cả năm nay, thấy và nghe hàng xóm rất nhọn nhịp, máy aeration lớn tiếng quanh khu, rồi nghe được mùi đất và mùi phân mới cho bãi cỏ. Những lúc này, mới thấy nhà nào cũng lo và chăm sóc căn nhà mình. Bình thường rất yên lặng nhưng đến mùa mới thấy xóm hoạt động.

Bãi cỏ sau 3 tuần aeration, overseed và fertilizer
Bãi cỏ sau 3 tuần aeration, overseed và fertilizer

2 thoughts on “Tháng 10 (3)

  1. Chuye^.n 1001 dde^m HOA 🙂 Que^n mang thu`ng ra’c vo^ nha` la` bi. pha.t 🙂
    Ra^t’ dde.p anh T o*i! O*? California bi. ha.n ha’n, ne^n em ddang ti’nh tro^`ng co? gia? hoa(.c lo’t dda’ 🙂

Comments are closed.