Phòng nhạc

Phòng nhạc vào khoảng thời gian bây giờ. Tôi đã sưu tầm được tất cả mà tôi mong muốn, và giờ chỉ tìm thêm 1 cặp loa Altec Lansing hay JBL thời 60’s hay 70’s nữa là xong. Tất cả máy và loa, tôi đã tìm và sưu tầm trong 10 năm nay. Đây là vintage audio của thời xưa, thời 60’s và 70’s. Chỉ có DAC, streamer, cables và Jelco/Denon/SUT là mới.

Speaker: Acoustic Research AR3a
Turntable: Thorens 124, Jelco 12″ arm, Denon 103
SUT: Auditorium 23
Amp: Mcintosh MC30 Monoblock Tube
Preamp: Mcintosh MX110z
Integrated: Fisher X202-b
Receiver: Marantz 2285b
DAC: Schiit Gungnir Multibit Gen 5
Streamer: MELCO N100
Cable: Custom made Belden 9497, Custom made Duelund DCA26GA RCA with Switchcraft 3502aau, Custom made Belden 8402 RCA with Switchcraft 3502aau
Shelf: Custom made with threaded rod and pine board

Phòng nhạc