Categories
Me

Dường như mùa Thu đã về…

Hôm nay, dường như mùa Thu đã về. Trước và sau nhà, lá vàng, lá đỏ mà mới ngày nào đó còn xanh mướt.

Dường như mùa Thu đã về
Dường như mùa Thu đã về
Dường như mùa Thu đã về
Dường như mùa Thu đã về