Và những ngày rong chơi ở Washington D.C. (2)

Lần này tôi “về” lại thủ đô D.C., tôi ghé qua Netherlands Carillon bên Arlington, Virginia. Đây là nơi lý tưởng xem pháo bông và ngày July 4th (ngày độc lập Mỹ) vì sẽ thấy thủ đô D.C bên kia bờ sông Potomac và sẽ thấy nguyên bầu trời pháo bông. Và nơi đây cũng tốt cho mua vài món ăn và pinic dưới mấy cây già, nhìn view qua bên thủ đô.

Cũng lâu rồi tôi không ghé qua nhà thơ St. Mathew Catholic church. Riêng tôi, đây là nhà thờ đẹp và ấm cúng nhất ở D.C. Vô trong nhìn rất cổ kính và như đang trở lại thời xưa, thời cổ điển.

Và nơi cuối tôi ghé qua là vùng mới tên The Navy Yard. Khu này mới xây lại 100% mới với nhiều toà nhà cao và sang, và năm gần bờ sông Anacostia River. Cũng kế bên là cây cầu mới Frederick Douglas Bridge thay thế cầu cũ. Cây cầu đẹp và tân thời hơn xưa nhiều.

Mùa hoa Tulip, Netherlands Carillon
Mùa hoa Tulip, Netherlands Carillon
Nhà thờ St. Mathew, Washington, D.C.
Cây cầu mới Frederick Douglas Bridge