Categories
Me

“False Autumn”

Mấy ngày nay thời tiết như mùa Thu. Sáng se se, lành lạnh nhưng ở đây, ở thành phố Charlotte có hơn 4 mùa trong năm. Nếu ai đã sống ở Charlotte hoặc tiểu bang North Carolina 1 thời gian sẽ hiểu tại sao. Cái này kêu là inside joke của dân địa phương. Cuối tháng 8 và đầu tháng 9 là “False Autumn (Fall)” như đang thời tiết rất thu và có cảm giác mùa Thu, nhưng đó là sự giả dối vì mùa Hè thật sư chưa ra đi, chỉ tạm ngừng 1 chút và sẽ trở lại rồi mới chính thức mùa Thu thật.

Những ngày thời tiết như mùa Thu, không gì bằng ngoài nghe nhạc Jazz nhẹ hay Ballad Jazz hoặc Cool Jazz. Hôm nay tôi nghe Kenny Burrell Ballad Essentials, gồm 16 bài Jazz nhẹ nhàng. Thật sự album này là biên tập những bài Jazz Standards, là những bài Jazz nổi tiếng yêu thích qua nhiều năm tháng, và qua nhiều ca sỹ Jazz đã và sẽ trong tương lại biểu diễn.

Charlotte has many seasons
Charlotte has many seasons
Kenny Burrell
Kenny Burrell