Categories
Travel Vietnam

Đà Nẵng (2)

*** Ngày 2 trong chuyến đi 10 ngày – Hội An, Đà Nẵng, Chiang Mai, Hà Nội, Ninh Bình

Tôi check in khách sạn ở Đà Nẵng ngủ 1 đêm trước khi bay qua Chiang Mai. Lần này tôi đến Đà Nẵng còn vội hơn ở Hội An. Dường như trưa có mặt ở Đà Nẵng, và sáng hôm sau tôi ra phi trường bay đi. Cũng có chút tiếc là không ở thêm nhiều ngày, nhưng bị hù là mùa mưa gió.