Categories
Travel

Chiang Mai (5)

*** Ngày 4 trong chuyến đi 10 ngày – Hội An, Đà Nẵng, Chiang Mai, Hà Nội, Ninh Bình

Fern Forest Cafe, Chiang Mai

Fern Forest Cafe, Chiang Mai

Ở khách sạn Elliebum Boutique Hotel cho 3 đêm. Sáng sớm được ăn sáng và cà phê bao gồm trong giá tiền. Đến đây tôi thích ăn mấy món sáng nhẹ và healthy. Ba buổi sáng, tôi kêu như nhau.