Categories
Travel

Chiang Mai (3)

*** Ngày 3 trong chuyến đi 10 ngày – Hội An, Đà Nẵng, Chiang Mai, Hà Nội, Ninh Bình

Đi vòng vòng khu One Nimman ở Chiang Mai vào đêm rất thú vị, và đâu cũng quán ăn hay gian hàng thực phẩm. Sau Covid có nhiều gian hàng không trở lại, nhìn trống rỗng mà buồn. Nhưng cũng thấy người và từ từ nhiều quán mở cửa và có khách ghé. Mong là có dịp, lần sau ghé qua, có nhiều gian hàng ăn vặt.