Categories
Travel Vietnam

Ninh Bình: Tràng An (2)

*** Ngày 7 trong chuyến đi 10 ngày – Hội An, Đà Nẵng, Chiang Mai, Hà Nội, Ninh Bình

Tràng An, Ninh Bình

Tràng An, Ninh Bình

Thêm hình ảnh Tràng An rất sông nước hữu tình. Ngoài đẹp, thơ mộng và hùng vĩ hơn trong ảnh nhiều. Và trải nghiệm, giác quan và không gian nhìn, thấy, cảm không gì bằng đi để hiểu, biết và học hỏi.

Có những nơi và địa điểm phải đi một lần trong cuộc đời này để trải nghiệm và hình thấy cảnh thiên nhiên quá đẹp, quá tráng lệ và ấn tượng. Trong những địa điểm đó, riêng tôi nghĩ, là Tràng An ở Ninh Bình. Và nếu đi vào mùa lúa chín hay mùa Xuân chắc còn đẹp lắm.

Hình ảnh chụp bằng iPhone.

Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình
Tràng An, Ninh Bình