Categories
Travel

Charleston, SC

Cuối tuần và vào dịp lễ Phục Sinh, tôi lái xe xuống Charleston. Charleston vào mùa Xuân và mùa Giáng Sinh là đẹp nhất, thời tiết mát và thấy được nhiều nhà cổ và xưa trang trí bông hoa. Nhưng năm nay nhiều nhà không trang trí bông hoa trước nhà hay ban công.

Charleston, SC
Charleston, SC
Charleston, SC
Charleston, SC
Charleston, SC
Charleston, SC
Charleston, SC
Charleston, SC
Charleston, SC
Charleston, SC
Charleston, SC
Charleston, SC
Charleston, SC
Charleston, SC
Charleston, SC
Charleston, SC
Charleston, SC
Charleston, SC
Charleston, SC
Charleston, SC
Charleston, SC
Charleston, SC
Charleston, SC
Charleston, SC
Charleston, SC
Charleston, SC