Categories
Me

Hoa của mùa Hạ

Năm nay hoa đến muộn hơn mỗi năm. Đầu tháng 8 mới thấy hoa nở nhiều. Ở thành phố Charlotte, nơi tôi đang sinh sống, vào mùa Hạ là bông Tường Vy nở rộ đầy đường. Đi đâu cũng thấy hoa, và cũng là đấu hiệu của mùa Hạ đã về. Sau nhà tôi hoa Tường Vy đã nở được vài ngày. Thời tiết càng nóng, hoa càng nở nhiều và đẹp.

Hoa Tường Vy
Hoa Tường Vy
Hoa Tường Vy
Hoa Tường Vy