Categories
Me

Hình Ảnh Trại Tị Nạn Bataan

  1. Tôi viết xong bài Gửi Người Cô Giáo Trẻ Năm Xưa, tôi cảm thấy nhớ trại tị nạn Bataan và muốn về thăm.  Nghe nói bây giờ, mấy ngôi nhà và xunh quanh trại phá hết rồi.  Không còn để lại dấu vết của những ngày xưa thân ái.  Nếu trời ban cho tôi bạc đỏ (hay ngày mai trúng số), tôi mua đất ở đó xây lên một cái gì nho nhỏ xem như một kỷ niệm, một tưởng niệm để lại cho mai sau.  Cho thế hệ con cháu tôi ghé qua thắp một nén hương và đốt vài tờ giấy vàng cho những linh hồn phơi trên biển cả và chôn trong rừng sâu được an giấc và thanh thản.
  2. Tôi tìm trên Google images một số hình của những ngày tháng xưa trên đường tạm và một blog của một anh chàng Mỹ năm xưa làm ở trại tị nạn.
  3. Hình from Google và http://bataan-prpc.blogspot.com/
Categories
Me

Gửi Người Cô Giáo Trẻ Năm Xưa

Mời người lên xe về miền quá khứ
Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu
Đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt mầu …

Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời
Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người 1