Categories
Photography

Giữ Lại Một Nét Thu

Tuy nét thu vùng Washington DC không rực rỡ bằng vùng Upstate New York hay New England của nước Mỹ, nhưng cũng mang đến cho ta một khoảng trời dịu dàng và thơ mộng cho những ngày tháng mười một.