Categories
Photography

Giữ Lại Một Nét Thu (4)

Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thốn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh người chinh phụ
Trong lòng người cô phụ?

Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô 1