Categories
Music Photography

Giữ Lại Một Nét Thu (3)

J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte souviens-t’en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps Brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends 1

Hình như từ ngày mình bắt đầu cái series Giữ Lại Một Nét Thu, pageview nhảy tưng tưng lên :).  Chắc phải post hình nhiều nhiều để câu khách quá.  Mà tới lúc thu tàn, lấy hình đâu mà post.  Mùa đông là ở nhà trùm mềm cho đến khi mùa hoa anh đào nở mới bước ra lại.