Categories
Me

Chữ “Bé” Trong Gia Đình Tôi

The Simpson (google image)

Dường như trong gia đình tôi, đặc biệt là bên nội tôi, trẻ hay già, nhỏ hay lớn, một số người trong gia đình được kêu “bé” cộng thêm tên hay thứ tự trong gia đình.  Như tôi, cô, chú hay bác vẫn kêu tôi là bé Tuấn dù bây giờ tôi đâu còn bé, bé già thì có. 🙂  Mà không phải gia đình ở bên Mỹ thôi đâu.  Khi tôi về Việt Nam, cô chú tôi bên đó cũng kêu tôi bé Tuấn.  Tôi không nhớ hồi xưa, khi bà Nội và ông Nội tôi còn sống, có kêu bé với mấy cô, chú hay bác tôi không?  Nhưng tôi biết là cô Tư tôi – chị ruột của ba tôi đang ở Việt Nam – vẫn kêu ba tôi là bé Sáu dù bây giờ ba tôi gần 65 tuổi rồi.  Ai mà không biết hay thấy ba tôi, nghĩ chắc ba tôi mới chín hay mười tuổi gì đó. 🙂  Mà không phải ở thế hệ đi trước kêu con cháu và em trong gia đình bằng bé đâu, tôi cũng kêu mấy đứa em họ tôi bên Mỹ hay bên Việt Nam bằng bé Trúc hay bé Xuân.

Tôi nghĩ, tiếng kêu bé trước tên khi còn nhỏ rồi khi người lớn lên thì quen miệng, không thay đổi được, hoặc tiếng kêu bé trước tên là tiếng gọi của tình thương dành cho những đứa con, đứa cháu và đứa em trong gia đình.  Trong đôi mắt cô chú tôi, tôi vẫn là đứa bé ngây thơ năm xưa, chưa lớn lên và bao nhiêu tình thương chứa và dành cho tôi trong chữ bé đó.  Và tiếng gọi bé đó, không cần nghĩ cũng biết là tiếng gọi của tình thương.

Tới thế hệ tôi, tôi cũng kêu mấy đứa em họ tôi bằng bé trước tên, và mấy người anh chị họ bên Việt Nam cũng hay kêu những đứa em bên đó hay bên đây là bé Xuân hay bé Trúc.  Tôi vẫn xem, những đứa em đó như bé thơ ngày xưa.  Dù bây giờ, mấy đứa em đó cao và lớn hơn tôi, nhưng chữ bé vẫn đi trước cái tên, và đó là tình thương tôi dánh cho mấy đứa em.

Tôi đang nghĩ, nếu mà gia đình tôi đi hỏi vợ cho tôi mà gia đình bên kia chưa gặp tôi lần nào hết.  Cô chú tôi cứ kêu gọi tôi bằng bé Tuấn, không biết người ta nghĩ sao?  Chắc mấy người đó nghĩ, còn bé mà sao đi hỏi vợ. 🙂  Hay cô vợ tương lai nghĩ, trời ơi mình đi lấy đứa bé ;).. ha ha ha.

16 replies on “Chữ “Bé” Trong Gia Đình Tôi”

mình giờ này vẫn còn bị kêu là bé đây!! Có 1 ông bạn lớn hơn mình có 2 tuổi, quen từ thuở bé, tới giờ này ổng cũng còn quen miệng gọi mình là bé!! hé hé…

Chị mà còn Bé nữa…hehe. Có khi nào sao này được gọi bà bé anh cô bé luôn.

Bé: 1) là quen miệng; 2) tình thương xem mh như bé năm xưa. 🙂

hehehe. Mà Bé còn ok, còn nhiều tên khác ‘độc’ hơn nhiều 🙂

xin đừng lo cái tên Bé, miễn sao cái bé nó không bé là vợ sẽ được yêu rồi 🙂

Dường như dân Nam bộ và ở quê hay kêu vậy. Hồi nhỏ kêu ‘bé’ rùi càng ngày càng lớn quen tiếng kêu luôn. Chữ bé luôn đi theo mình.

Nếu vậy, nhà vợ với vợ tương lai sẽ nghĩ, ồ, vậy phải cưng anh rể/chồng này hơn nữa 😉
Còn chị, tới nhà nào mà thấy kêu kêu nhau bằng bé, chị đoán chắc nhà đó thương yêu nhau 😀

Em có bà chị nuôi, 2 vợ chồng kêu nhau là anh và bé. Mà ra ngoài đông người cũng vẫn kêu nhau là anh và bé. Mà bây giờ, em lên làm anh, làm chú/bác, hay gọi anh hay chú/bác, giống như mấy đứa em hay cháu gọi.

Mình có thằng em họ được kêu Tèo. Bây giờ lớn lên có vợ vẫn kêu Tèo..hehe Dường như tên cu hay kêu rồi thành quen luôn..:)

Comments are closed.