Categories
Life

Gas, Cash and Electricity

Viết vội những suy nghĩ linh tinh sau cơn bão và sau 2 ngày không có điện mà ngoài trời nhiệt độ gần 100 F cuối tuần.