Categories
Photography

Mùa Hoa Sen (3)

Những tấm hình cuối cùng trong mùa hoa sen năm nay ở DC.  Ngoài hoa sen, tôi chụp được 2 tấm hình chú Ong mà tôi rất thích.  Nếu tôi in ra khung hình, tôi sẽ in ra tấm số 1.  Không biết sao, tấm số 1 mang lại cho tôi nhiều gợi cảm.