Categories
Photography

July 4th, Ngày Độc Lập

July 4th

Mỗi năm, ngày 4 tháng 7 là ngày độc lập của nước Mỹ, người dân từ xa và gần về lại thủ đô DC để kỷ niệm và xem pháo bông.  Trận pháo bông khoảng 30 phút.  Tôi đứng trong khu Iwo Jima Memorial của bên phía tiểu bang Virginia, nhìn qua thủ đô xem pháo bông.  Năm nào cũng đông người và năm nay cũng vậy.