Categories
Me

Những chuyện ở Charlotte

  1. Cuối tuần ăn lễ Labor Day ở Charlotte.  Không có gì bằng, về lại nhà, gặp gia đình và ăn uống no nê.  Được ăn đồ ăn home cooking.  Về 3 ngày, tối qua lên lại DC và hôm nay vô làm mà thân người còn ở Charlotte.  Lần này mình về Charlotte, làm con ngoan, ở nhà nhiều hơn là ra ngoài với bạn.
  2. Ba/Mẹ tôi vui lắm.  Từ khi dọn qua nhà mới, Ba tôi làm biếng trồng rau, và mọi lần cần rau ăn là chạy qua nhà bà cô xin.  Nhưng năm nay Ba tôi bắt đầu trồng 1 chút rau sau nhà.  Ba tôi vừa trồng rau để ăn, mà vừa là nghệ thuật nữa.  Ổng trồng theo hình vuông và hình tròn, chia ra từng phần, rồi mua mấy cục đá để xung quanh, mua thêm mấy con bướm và ong giả làm bằng nhựa để vòng vòng giống như bướm và ong đang bay ở vườn rau.  Mẹ tôi kêu ổng trồng thêm rau tiêu để ăn và trồng nhiều chổ khác.  Ba tôi không chịu, nói là trồng nhiều chổ không nghệ thuật không đẹp.  Muốn ăn rau tiêu thì chạy qua nhà bà cô tôi xin đi.  Mẹ tôi la lên hỏi ổng, trồng rau ăn hay làm đẹp.  Ba tôi trả lời làm đẹp. 🙂
  3. Thêm Ba tôi chặt mấy cành cây xuống để sau sân nhà.  Tôi hỏi ổng làm gì vậy?  Ổng nói đang tính làm ổ cho chim đậu, rồi để đồ ăn và nước cho chim ghé.  Tôi nói, tại sao không ra tiệm mua về làm chi cho mệt?  Ổng nói ngoài tiệm làm không đẹp bằng ổng làm.  Chờ lần sau về nhà, xem ông già tôi làm ổ chim đẹp ra sao. 🙂
  4. Căn phòng tôi có chiếc giường to lắm (dường như King hay lớn hơn gì đó).  Chiếc giường 3 người ngủ còn được.  Tôi hỏi Mẹ tôi mua chiếc giường to chi cho tốn tiền?  Mẹ tôi trả lời là, Ba tôi muốn mua giường to để sau này vợ chồng thằng Tuấn về có chổ ngủ (trời, mình chưa có vợ mà lo xa rồi).  Tôi đi hỏi Ba tôi có đúng không?  Ba tôi trả lời là, Mẹ mày kêu tao mua giường to đó.  Đúng là 2 ông bà già tôi bán cái nhau.
  5. Mọi lần về nhà, thấy Ba/Mẹ tôi càng ngày càng già đi và bị những bệnh già.  Nhớ ngày nào Ba/Mẹ tôi còn trẻ và tóc chưa bạc.  Ba mươi mấy năm nay, tôi chưa làm được gì cho Ba/Mẹ tôi hết, mà ngược lại Ba/Mẹ tôi làm cho tôi tất cả.  Nhiều lúc tôi thấy tôi không bao giờ trả hết chữ hiếu. 🙁
  6. Hơn 10 năm đi hoang ở DC, đến lúc phải tìm việc ở Charlotte để gần Ba/Mẹ tôi.