Categories
Photography

Bướm và Hoa

Giữa lúc nắng không tươi đẹp nữa
Hoa không buồn thắm, bướm không bay 1

Vài tấm hình bướm chụp vào tháng 8 mà quên post.  Hôm nay vô tình nhìn thấy trong máy laptop, bỏ lên blog cho bạn xa gần xem.