Categories
Photography

Nikon D600 FX

  1. Cuối cùng thì cũng ra, sau mấy tháng rumor và rumor.  Mình save được $100, chỉ cần $2000 nữa là đủ rồi. :).  Chắc phải chờ đọc reviews và xem sao.  Thôi thì bỏ vô Noel wishlist và  mong ông già Noel thương tình mình.
  2. Nhìn D600 hơi đẹp, hơi nhỏ và hơi ngon.  Mình thưởng đâu là giá dưới 2 “sấp”, nhưng chỉ 1 tờ trên 2 “sấp” thôi.
  3. Hôm nay chắc hết làm việc, dù việc làm hơi nhiều, nhưng google vòng vòng xem D600 và mơ mơ màng màng. 🙂
  4. D600 trên website của Nikon.
Nikon D600 FX