Categories
Dining

Bữa cơm tối

Về lại DC mang theo 1 bao rau Tiêu (rau Càng Cua) của cô 7 tôi trồng, nhà Ba tôi trồng đủ mình ổng ăn thôi, Mẹ tôi nói vậy. 🙂 Dường như có những món ăn ở thời tuổi thơ, vẫn mãi là những món ăn yêu thích nhất trong 1 đời người, và rau Tiêu là món ăn của tôi khi còn bé dại ở Bến Tre.  Tôi nhớ lúc đó tôi khoảng 6 hay 7 tuổi gì đó, sau nhà và dưới những hàng dừa xanh của Bến Tre, mọc rất nhiều rau Tiêu.  Bà Ngoại tôi hay cắt rau Tiêu về ăn.  Thời đó đâu có sang như bây giờ mà có thịt bò trộn chung, chỉ ăn rau tiêu trộn chút chua và ngọt để ăn thôi.  Mọi lần ăn rau Tiêu là nhớ đến những tháng ngày tuổi thơ ở Bến Tre, những tháng ngày không còn nữa và ông ba Ngoại tôi cũng đã lìa cõi trần.