Categories
Me

I Voted

Hôm nay tôi đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử năm 2012.  Thường công ty cho nhân viên vô làm trễ hay về sớm để đi bầu, công ty tôi cho tôi 1 tiếng đồng hồ để đi, và hay khuyến khích nhân viên đi bỏ phiếu vì là quyền lợi của công dân nước Mỹ.  Năm nay cũng là bầu cử cho tổng thống nước Mỹ, giữa Obama và Romney, và bầu cử cho Senator và Representative nơi tôi đang ở – Fairfax county, tiểu bang Virginia.

Năm nay vô xếp hàng để bầu cử lâu hơn mấy năm trước, nhưng cũng không lâu lắm, khoảng 45 phút là xong.  Mình có thể chọn bỏ phiếu bằng electronic (điện tử) hay paper (tờ giấy), và khi xong được cái sticker: I VOTED.  Bây giờ chỉ chờ tối nay xem Obama hay Romney sẽ làm tổng thống 4 năm tới.  Thật sự tôi không thích mấy chuyện chính trị, tôi là independent, không theo đảng nào hết.  Mỗi lần có bầu cử là tôi chọn theo cách suy nghĩ của tôi là người đó sẽ cố gắng làm tốt và những suy nghĩ và quan niệm giống như tôi.

xếp hàng chờ vote, chụp bằng iphone
I VOTED, chụp bằng iphone

4 replies on “I Voted”

Đến lúc phải làm quyền lợi của công dân Mỹ thôi. 🙂 Ở đây sáng lạnh nhưng được cái là xếp hàng trong tòa nhà cho nên cũng mau.

Comments are closed.