Carolina country road

I hear her voice
In the mornin’ hour she calls me
The radio reminds me of my home far away
And drivin’ down the road I get a feelin’
That I should have been home yesterday, yesterday 1

Ngoại ô của thành phố Charlotte là những vùng nông thôn đầy đồng lúa mì hoang dại.  Đi theo con đường country road, 2 bên đường là cảnh nông mênh mông, những hàng rào đã phai theo màu thời gian, và những dấu vết nông nghiệp.  Đến mùa lúa mì chín, 1 không gian màu vàng giữa cánh đồng tuyệt vời.

Một chút màu ngoại ô của thành phố Charlotte qua kiểu hình trắng đen.

Đồng lúa mì
Đồng lúa mì
Vòng quanh, và vòng quanh
Vòng quanh, và vòng quanh
Dấu vết nông nghiệp
Dấu vết nông nghiệp
Màu của ngoại ô
Màu của ngoại ô
Đường xe lửa
Đường xe lửa
Lúa mì
Lúa mì

Country Road – John Denver

5 thoughts on “Carolina country road

    1. đồng quê ở đây cũng không như đồng quê ở chổ khác vì gần thành phố lớn

Comments are closed.