Holden Beach, NC

Vẫn như ngày nào, vẫn như xưa, và vẫn những người bạn gặp nhau, vui chơi và sống lại những kỷ niệm xưa.  Dường như chúng tôi có duyên với Holden Beach, không biết đến đây bao nhiêu lần, bao nhiêu kỷ niệm gắn bó với bờ biển này, và là nơi tốt để đoạn tụ bạn.  Không cần nhiều, mong là mỗi năm có dịp làm 1 chuyến ra biển, xem như cuộc gặp gỡ, hẹn hò cho những người bạn cũ.  Cám ơn Holden Beach cho chúng tôi những ngày vui sướng và những kỷ niệm đẹp mang về lại.

Holden Beach, NC
Holden Beach, NC
Holden Beach, NC
Holden Beach, NC
Holden Beach, NC
Holden Beach, NC
Holden Beach, NC
Holden Beach, NC
2016-beach-6407
Holden Beach, NC

1 thought on “Holden Beach, NC

 1. Nho’m cua? anh co’ 5 con trai; ddu’ng la` tri ky?; ngo’ hi`nh tha^’y ganh ty. 🙂 “GATO: 🙂

  Nho’m cua? em xu*a 20 ddu*’a, trai gai’ ddu? ca?. Gio*` co`n em vo*i’ tha(`ng Hu`ng la` co`n tru. lai. the Bay Area 🙂

  He.n ho` ca` phe^ sa’ng hay pho*? gio*` tru*a cu~ng phai? schedule ro^`i set alert 🙂 Va^.y ma` tro^’n le^n, tro^’n xuo^’ng tai. lu*o*`i bie^’ng 🙂

  Ho^m qua em ddi tie^.m mua ba’nh m`y, tha^’y co’ ba’n o*’t la`m o*? Ho^i. An 🙂

  Anh va` chi. T co’ muo^’n thu*?, em mua gu*i? qua 🙂

  Tram

Comments are closed.