Categories
Me

Hoa mùa Xuân (2)

Sau cơn mưa, hoa Xuân cũng rụng nhiều nhưng hoa vẫn đẹp. Mấy ngày nay mưa và lạnh. Thời tiết như cuối tháng 2 hay đầu tháng 3. Mưa làm cho cây lá xanh mướt.