Categories
Me

Những chiếc ba lô (2)

Lần trước tôi về Việt Nam, được tặng 1 túi ba lô Montane kiểu như đi backpacking hay hiking dài nhiều ngày. Mấy cái ba lô này tốt nhất là đi bụi vài tuần ở Âu Châu (backpacking Europe). Ba lô rất nhẹ và chứa được 32 L, có thể bỏ thất cả áo quần vô và đi thôi.

Mấy năm nay, mỗi lần tôi đi xa, đi bụi là tôi hay mang theo cái va ly Samsonite có bánh xe để kéo đi, và cái personal bag là cái túi The North Face nhưng lần cuối cùng tôi mang, tôi thấy nặng và không chứa được nhiều. Túi tốt cho mang đi học hay đi làm hơn là đi travel hay bụi. Cho nên tôi mới quyết định mua ba lô mới. Lần sau tôi sẽ mang cả 2 cái ba lô đi xem có thể đi nhẹ và tốt hơn không. Cái ba lô 32 L sẽ là quần áo, và cái túi nhỏ sẽ là personal và giấy tờ.