Categories
Me Photography

Mùa Xuân quanh nhà (4)

Cả tuần nay, thời tiết như mùa Hạ, như giữa tháng 7 hơn là tháng 4. Cây ra lá xanh hết. Hoa Hồng leo cũng bắt đầu ra bông. Sau nhà, trước nhà là màu xanh của cây lá xanh. Xưa kia tôi mua căn nhà này chỉ 1 lý do là sau nhà có mảnh rừng xanh. Trước nhà thì mấy năm nay tôi trồng nhiều cây hoa, cây everygreen cho nên có màu của hoa, của lá.